Unet ja niiden tulkinta

Seuraavassa pieni artikkeli jungilaisesta tavasta tulkita unia, ”spontaaneja omakuvia” kuten C.G Jung itse niitä nimitti. Toivon voivani tarjota Sinulle uutta näkökulmaa tähän kiehtovaan aiheeseen ja muutamia työvälineitä unien ”kotitulkintaan”.

PUHDASTA LUONTOA

Heräsitkö yöllä painajaiseen? Ajoitko veneellä veden peittämällä mukulakivikadulla ja vedessä uiskenteli sinulle täysin vieraita kaloja? Miksi edesmennyt mummosi huristelee pikkuruisella autolla vauva takapenkillä? Miksi olen Intiassa etsimässä aineksia lihapataan? Miksi villakoiralla on ystäväni nimi ja päässään sininen raksakypärä? Mitä ihmettä nämä muka voivat kertoa? Kiitos, saisinko ensiyöksi selkokielisiä unia!

Unet ovat puolueettomia, spontaaneja tiedostamattoman mielemme tuotteita tietoisen hallintamme ulkopuolella. Ne ovat puhdasta luontoa: ne näyttävät lakkaamattoman ja luonnollisen totuuden. C.G Jung

Freud näki, että unet ovat turhautuneiden, torjuttujen ja tukahdutettujen toiveiden ilmausta ja ohjasi asiakkaansa vapaasti assosioimaan unesta lähteviä tunnelmia. Jung taas ajatteli, että tuo vapaa assosiaatio voi viedä pois itse unesta, ja oli kiinnostunut mitä sillä itsellään on sanottavaa ja mitä se unennäkijälle merkitsee. Uni oli Jungille rakentava (ei naamioitunut toive ja egoa häiritsevä toiminto kuten Freudille) ja uni enemminkin informoi meitä ja esittää meille uusia toimintamalleja.

Jungin analyyttinen psykologia näkee psyykkeessämme olevan kaksi keskusta, joista ego on subjektiivinen, tietoisen mielemme keskus. Uni taas nousee tiedostamattomasta ja tarkemmin ”Itsestä” (Self), joka taas on koko olemuksemme keskus, luonteeltaan objektiivinen ja transpersoonallinen. Se on laajempi kuin egomme ja siksi sitä mahdotonta tarkasti määritellä ja tavoittaa. Jung kutsui tätä nimellä ”Greater personality”. Tämä keskus ohjaa meitä ja kehitystämme sisäisen muutoksen ja uudestisyntymisen prosessissa, jonka Jung nimesi yksilöitymiseksi (individuation).

UNEN KIELI

Uni ei tunnu koskaan ilmaisevan itseään loogisella tavalla, vaan vertauskuvallisesti. Tämä on tunnusomaista myös alkukantaisille kielille.. Aivan kuten kehomme kantaa jäänteitä ihmisen lajikehityksestä, niin myös ihmismieli. Siksi ei ole mitenkään yllättävä ajatus, että unien kieli olisi jäänne arkaaisesta kuvainnollisesta ajattelutavasta. C.G. Jung

Unen kielen assosiatiivis-analogisuus tekee niiden tulkitsemisesta usein haasteellista, mutta ei mahdotonta. Älä googlaa heti uni- tai symbolisivustoja, vaan kirjoita tai sanele uni mahdollisimman tarkasti ylös. Älä odota lounastaukoon vaan tee se heti, vaikka keskellä yötä. Odottamalla voit menettää siitä tärkeitä osia kun päivän muu materiaali hukuttaa sen alleen. Kuvaile itsellesi unen tunnelmaa ja omaa tunneskaalaa unen aikana.
Mikä siinä on tuttua? Mitä viime päivinä on tapahtunut? Sitten ota unen henkilöt, mahdolliset eläimet ja paikat ja kuvaile itsellesi mitä heistä tulee mieleen, millaisia he/ne ovat persoonaltaan ja miltä ajalta tuttuja?
Tämän jälkeen voit kyllä etsiä tarkempaa tietoa tuosta hahmosta esim. pöllöstä; mikä tuolle lajille on tyypillistä tai mitä se symboloi. Eläimet kuvaavat usein sisäistä eläimellistä, viettien ja vaistonvaraista puoltamme, joskus myös vähemmän kehittyneitä varjo-puoliamme. Voidaan sanoa, että mitä villimpi eläin on kyseessä, sitä syvemmältä tiedostamattomasta se kumpuaa. Kotieläimet ovat lähempänä tietoisuuttamme. Mutta muista, että oma suhteesi tuohon hahmoon tai paikkaan on tärkeä avain unen sanomaan.

UNIEN TEHTÄVÄ

Unien yleisenä tehtävänä on siis yrittää palauttaa psyykkeemme kokonaistasapaino tuottamalla unimateriaalia. Sanotaan, että unet eivät näe vaivaa kertomalla meille sitä minkä me jo tiedämme. Ne kompensoivat tietoista mieltämme ja/tai antavat meille lisäinformaatiota ja täydentävät tilanteen ja laajentavat näkemystämme. Ne sanovat: katso myös tätä ja tätä asiaa. Uni voi myös avartaa minäkuvaamme tuoden esiin kivuliaita kokemuksia lapsuudesta tai lähimenneisyydestä.

Kompensaatio tarkoittaa, että uni tuo joskus hyvinkin liioitellun vastakohdan tietoisuuteemme. Jos otamme jonkun tilanteen liian optimistisesti niin uni saattaa olla hyvin synkkä kertoen, että asia onkin synkkä tai näyttää siitä myös toisen puolen, joka on hyvä ottaa huomioon. Voimme myös elää koko persoonallisuutemme kannalta liian yksipuolista elämää, jolloin uni tuo tasapainoa vastakkaisin unikuvin.

Meissä kaikissa on toinen, jota emme tunne. Hän puhuu meille unessa ja kertoo kuinka erilailla hän näkee meidät kuin me itse. Kun löydämme itsemme vaikeasta tilanteesta, johon ei ole ratkaisua, hän voi sytyttää valon, joka muuttaa perin pohjin meidän asenteemme. C.G. Jung

DRAAMAN KAARI JA TULKINNAN ERI TASOT

Voidaan nähdä, että unessa on ikäänkuin näytelmän kaari: alku, tarinan ylä- ja alamäet, jonkinlainen kriisi ja loppu.
Unia voidaan tulkita samanaikaisesti monella eri tasolla:
Näet unta vanhasta koulukaveristasi Liisasta. Jos et ole nähnyt häntä 20 vuoteen, tulevaa ennakoiva tulkinta olisi se, että hän voi hyvinkin ilmestyä elämääsi. Jos olet Liisan kanssa tekemisissä, objektiivinen tulkinta kertoisi jotakin juuri tästä Liisasta mitä et ole ehkä ottanut huomioon. Eli Liisa on Liisa.
Subjetiivinen taso kertoisi, että unessa on kysymys ”sisäisestä” Liisasta. Kysy itseltäsi, että millaisena hänet näit. ”Nooh… tiukkapipoinen ja neuroottinen ja kireä kuin viulunkieli.” Sitten katso unta uudelleen ja viime aikojen tapahtumia. Voit ehkä huomata, että ”Liisa” oletkin sinä.

Kirjoitin viimeksi käsitteestä Varjo, ja näimme, että samaa sukupuolta oleva hahmo voi kertoa oman itsen eri puolista, joita ei ole ehkä helppoa sulattaa. Unessa ne tulevat välillä kivuliaastikin tietoisuuteemme, jos vain haluamme niiden äärelle asettua. Mutta muista, että varjossamme on myös lahjoja ja käyttämätöntä potentiaalia, joka unen hahmon kautta yrittää muistuttaa meitä siitä.
Unen vastakkaista sukupuolta oleva hahmo voi taas kuvata ”sisäistä naista tai miestäsi” eli Animaa tai Animusta.

Uni voi olla myös arkkityyppinen, jolloin kuvat nousevat ns. kollektiivisen tiedostamattoman mielen kerroksesta, joka on kaukana henkilökohtaisesta tietoisuudesta sekä järkiperäisestä toiminnasta. Tunnistat taianomaiset mytologiset motiivit kun uni tuo elementtejä, jotka ovat järjellä ajateltuna meidän jokapäiväisessä elämässämme mahdottomia: ihmiset näyttäytyvät outoina ja käyttäytyvät oudosti tai muuttavat muotoaan: kukat puhuvat tai käyttäytyvät kuin ihmiset, kun eläimet muuttuvat prinsseiksi tai prinsessoiksi, kun jumalattaret saavat eläinmuodon tai kissoista tulee leijonia. Tämä taso on hyödyllinen silloin, kun voit yhdistää nämä ikiaikaiset motiivit nykyiseen elämäntilanteeseesi. Nämä hahmot voivat näyttäytyä myös nykypäivän sankareiden muodossa.

Jos elämäsi on myllerryksessä etkä tunne olevasi kovin tasapainoinen voit hyvinkin nähdä kaoottisia unia ei niitä ole välttämättä helppo alkaa tutkia vertauskuvallisesti millään tasolla.

TOISTUVAT UNET JA PAINAJAISET

Miksi sama uni toistuu? Jung näki, että unet toistavat itseään niin kauan kuin ymmärrämme niiden viestin. Toistuvan painajaisen takana voi olla jokin menneisyyden vaikea tilanne, joka nyt unen kautta on valmis tulemaan tietoisuuteen. Unen kautta asia nousee niin lähellä tietoisuuttamme, että mielemme on valmis integroimaan sen osaksi meitä ja paraneminen voi tapahtua. Asia ja usein siihen liittyvä iso energiamäärä (tunnelataus) vapautuu näin omaan tietoiseen käyttöömme. Sana ”healing” tarkoittaa ”to make whole”, tehdä ehjäksi, kokonaiseksi eli eheytyä.

AHAA

Minua itseäni auttaa, kun luen kirjoittamani unen seuraavana päivänä tuorein silmin ja sille on aikaa. Välillä uni avautuu vasta kuukausia myöhemmin. Unen kertominen toiselle tai sen piirtäminen antaa usein myös tarvittavaa etäisyyttä, mutta osa hyvin mielenkiintoisistakin unista vain täytyy jättää laatikkoon.
Jung huomasi, että unet ovat yhtä yksinkertaisia tai monimutkaisia kuin ihminenkin, ja ovat aina vähän edellä tietoista näkemystämme. Hän totesi, ettei ymmärrä omia uniaan yhtään paremmin kuin kukaan muukaan, koska ne ovat aina jonkin verran oman ymmärryksemme ulottumattomissa. Eli lempeyttä ja rentoutta niiden tutkimiseen. Älä pakota, koska vain sillä mikä on Sinua itseäsi, on kyky parantaa.

Olet osunut oikeaan unesi tulkinnassa, kun jotakin loksahtaa ja kuulet sanovasi ”Ahaa”. Jos haluat, että tämä oivallus muuttaa sinua ja elämääsi, niin vie se käytäntöön. Tämä on tärkeää. Tiedostamaton antaa meille tietoa meistä itsestämme ja voimme aktiivisesti tämän kasvaneen tietoisuuden myötä ja toimintaamme muuttamalla voida paremmin, kokonaisemmin. Unet ovat hyvä keino tätä tietoisuutta avartaa.

Toivon Sinulle avartavia oivalluksia itsesi äärellä!
Annika

LÄHTEET:

Edward C. Whitmont & Sylvia Brinton Perera: Dreams, a portal to the source. 1989. Routledge.
Marcus West: Understanding dreams in clinical practice. 2011. www.karnacbooks.com